තිරසාරත්ව පණිවිඩය

සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා

සාමාන්‍යාධිකාරී/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී 

තිරසාරත්වය, ලංකා බැංකුවේ ආයතනික මූලෝපායන්හි ප්‍රමුඛ සාධයකි. බැංකුවේ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය නගා සිටුවීමටත්, බැංකුව මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීමටත්, සමස්තයක් ලෙස සමාජය දැන් සිටිනා තත්ත්වයෙන් ඉහළට ඔසවා තැබීමටත් ලංකා බැංකුව සෑම විටම කටයුතු කරයි. ලංකා බැංකුවේ අනෙකුත් මූලෝපාය ද සමග තිරසාරත්වය මනාව සංකලයන කරමින් අපගේ සමාජයේ අවශ්‍යතාවන් සඳහා කෙටිකාලීනව මෙන්ම දිගුකාලීනව ද විසඳුම් ලබා දීමේ අරමුණින් ඔවුන් ආර්ථික, පාරිසරික සහ සමාජමය වශයෙන් නගාසිටුවීම ලංකා බැංකුවේ ඒකායන පරමාර්ථයයි.

මෙරට තිරසාර සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුව දක්වන දායකත්වය අතිමහත්ය. ආර්ථිකයේ අතරමැදි වගකීමක් ඉටු කරන ලංකා බැංකුව ඊට ද වඩා වැඩි දායකත්වයක් වුව මෙරට ආර්ථිකයට ලබා දීමේ ශක්‍යතාවෙන් සපිරිය. සාකල්‍ය වශයෙන් ගත් කළ, පරිසරයට අවම බලපෑමක් ඇති කරමින් සමාජයේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධනය, ස්ථාවරත්වය සහ ජීවන තත්ත්වය නගාසිටුවීම ඉලක්ක කර ගනිමින් බැංකුවේ සෑම ක්‍රියාකාරකමක් ම තිරසාර සංකල්පය සමග බැඳී පවතී.

සිය ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් මගින් සමාජයේ විවිධ පැතිකඩ නියෝජනයවන පරිදි ලංකා බැංකුව සංවර්ධනය වෙනුවෙන් දාකත්වය ලබා දෙයි. අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට දෙපයින් නැගී සිටීම සඳහා උපකාරී වෙමින් ලංකා බැංකුව ආරම්භ කළ "ලංකා බැංකු මිතුරු"වැඩසටහන සහ අනාගත පරපුර තුළ ඉතිරිකිරීමේ යහපත් පුරුද්ද රෝපණය කිරීම සඳහා ආරම්භ කළ "ලංකා බැංකු රන් කැකුළු සංසදය" (පාසල් ඉතිරිකිරීමේ ඒකකය)  ඒ අතර විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙයි. මීට අමතරව, ජාතික උරුමයන් රැක ගැනීම, ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය, පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම, සමාජ සංවර්ධනය සහ රජයේ ව්‍යාපෘති හරහා මෙරට යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ආදී අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුවේ ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් මගින් හැකි වී තිබේ. එම සෑම වැඩසටහනක් තුළ ම තිරසාරත්වය සහ සේවකයන්ගේ ස්වේච්ඡා මැදිහත්වීම මනාව පිළිබිඹු වේ.

තිරසාරත්වය පිළිබඳ වඩාත් පුළුල් ලෙස සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් ලංකා බැංකුව තිරසාරත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරයි. ආර්ථිකයේ, පරිසරයේ සහ සමාජයේ සංවර්ධන පදනම සඳහා ලංකා බැංකුව දක්වා ඇති දායකත්වය එමගින් මනාව නිරූපණය වේ. ගෝලීය වාර්තාකරණ වැඩසටහන (GRI) සහ G3 තිරසාර වාර්තාකරණ මාර්ගෝපදේශ ආදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට සහ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව තිරසාරත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලංකා බැංකුව කටයුතු කරයි.

Responsive image